Aktivnosti za mlade

Edukativne radionice

Edukativne radionice (psihološke, socijalne, medicinske, pravne) imaju za cilj da kod korisnika razviju kompetencije – znanja, vještine i stavove koji odlikuju adolescente i mlade kao aktivne pripadnike zajednice u kojoj žive, a ujedno ih osnažuju za bolje poznavanje i izražavanje sebe i svog identiteta.

Kreativne radionice

Kreativne radionice obuhvataju tehnike kao što je dekupaž, crtanje/slikanje na staklu, izrada unikatnog nakita od fimo mase, izrada dekorativnih predmeta od papira (albumi, spomenari, cvijeće), izrada mozaika, oblikovanje gline i sl. Osnovna ideja vodilja je pružiti priliku djeci i mladima da učestvuju u različitim sadržajima s ciljem socijalizacije, jačanja vlastitih vještina i kompetencija, te promocija pozitivnih vrijednosti i kreativnog izražaja.

Art radionice

Pod vodstvom akademske umjetnice mladi upoznaju svijet crtačkih i slikarskih tehnika obrađujući različite teme: Kakve sve linije postoje, kako pravilno smjestiti kompoziciju u format, na koji način crtati po promatranju i kako sjenčati? Također, uče kako se dijele i miješaju boje, kakvi sve nanosi boje postoje i kako naslikati portret ili figuru, te uz ležerno druženje neprimijetno ulaze u svijet likovnih zakonitosti, od perspektive do ljudske figure!

Foto/video radionice

Fotografija je, kao i svaka druga umjetnička forma, interpretativi medij koji fotografu pruža čitav spektar mogućnosti za izražavanje svog ličnog pogleda na svijet oko sebe. Fotoradionice potiču kreativnost korisnika uporedo s formiranjem vizualno-likovnog kriterija u okruženju i razvijanje kreativno-kritičkog odnosa prema mediju fotografije.

Aktivnosti

Udruženje svoje aktivnosti realizira u centru Snaga žene i na terenu

Rad na terenu se realizira periodično, ovisno o planiranim aktivnostima za svaki projekt pojedinačno. Stručni tim Snaga žene prateći plan realizacije i projektne zahtjeve organizira pojedinačne i grupne posjete korisnicima na svim projektnim lokacijama diljem BiH.