Udruženje Snaga Žene

Udruženje svoje aktivnosti realizira u centru Snaga žene i na terenu

Volonteri

Udruženje Snaga žene pruža priliku mladim ženama da steknu radno iskustvo u prijelaznom periodu između završene škole i zaposlenja. Volontiranjem u socijalnoj zadruzi „Zelena mreža“ volonteri imaju priliku steći specijalistička znanja o sadnji, preradi, marketingu i distribuciji ljekovitog bilja, ulja i ostalih poljoprivrednih i hortikulturnih proizvoda, istvoremeno doprinoseći unapređenju poslovanja zadruge Zelena mreža.