Aktivnosti za mlade

Foto/video radionice

Fotografija je, kao i svaka druga umjetnička forma, interpretativi medij koji fotografu pruža čitav spektar mogućnosti za izražavanje svog ličnog pogleda na svijet oko sebe. Fotoradionice potiču kreativnost korisnika uporedo s formiranjem vizualno-likovnog kriterija u okruženju i razvijanje kreativno-kritičkog odnosa prema mediju fotografije.