Aktivnosti za žene

Psihološka podrška

  • Individualna psihološka podrška
    Snaga žene kontinuirano realizira individualne terapeutske sesije u kući Snaga žene, ali i kroz kućne posjete ženama s ciljem prevazilaženja simptoma posttraumatskog stresa, te smanjivanja mogućnosti i ublažavanja posljedica transgeneracijskog prenosa traume kod djece koja su rođena prije (uglavnom svjedoci silovanja majke) ili nakon traumatizacije. Rad psihologa se realizira kroz psihoterapijske tretmane osnaživanja individualnih kapaciteta, smanjenja stigmatizacije, uspostavljanja odnosa povjerenja u sebe i svijet oko sebe, podizanja razine svjesnosti i razumijevanja traume, ponovno uspostavljanje kontrole nad svojim sadašnjim životom, samopoštovanja i jačanje ličnih kompetencija razorenih traumatskim iskustvom/iskustvima.
  • Grupna psihološka podrška
    Snaga žene realizira grupni terapijski proces u okviru kojeg žene verbaliziraju svoju sadašnju situaciju i položaj koji danas imaju u društvu i porodici. Miješana multiproblematika vezana za psihičko i fizičko zdravlje, socijalni status i nezavidnu ekonomsku situaciju u kojoj žive ozbiljno narušava životnu dinamiku i pravi prepreke u normalnom funkcionisanju svih žrtava. Ciljevi grupnog terapijskog, odnosno rehabilitacionog procesa, koji je sam po sebi složen i kontinuiran, jesu jačanje socijalnih veza, solidarnost, antistigma proces, vraćanje samopoštovanja i samopouzdanja žrtve, ublažavanje duševne patnje, integrisanje traumatskog događaja u cjelokupno životno iskustvo, te nastojanje da žrtva zadobije kontrolu nad svojim životom. Kroz rad u grupi „Snaga žene“ izgrađuje interpersonalne veze i povjerenje između članica grupe, kao i interpersonalne veze i povjerenje između grupe i terapeuta, što je jedan od najvažnijih segmenata u grupnom terapeutskom radu. U atmosferi razumijevanja, povjerenja i empatije članice grupa su bile potaknute da verbalno izraze svoje osjećaje i opažanja i da razgovaraju o svojim strahovima, frustracijama, ljutnji i interpersonalnim problemima ovdje i sada kako bi definirale situacije koje su pokrenule tjeskobu. Članice su pokazale interesovanje za razgovor i druženje, kao i povjerenje i otvorenost da svoju traumatsku priču podijele s terapeutima, ali i s drugim članovima grupe. Zajednički problem, odnosno jednaka sudbina svih žrtava je na neki način povezala njihove živote, ali i približila probleme žrtava, osvjetlila njihovu težinu i kompleksnost bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost. Grupni rad i razmjena iskustava bez obzira na njihovu težinu djeluje ljekovito, te grupa u interakciji može članovima da pruži višestruku korist. Psihorehabilitacija predstavlja jedan od značajnih elemenata Tranzicijske pravde namijenjene žrtvama zlostavljanja i zarobljavanja.