Aktivnosti za žene

Pravna podrška

U okviru pravne podrške Udruženje “Snaga Žene” pruža usluge:
    – individualnog i grupnog pravnog savjetovanja iz domena različite pravne problematike kao što je zaštita od nasilja u porodici, porodično pravo, nasljedno pravo, ostvarivanje prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, socijalna zaštita, zaštita porodice sa djecom i civilne žrtve rata, zaštita prava svjedoka u krivičnim postupcima i dr.;
    – pisanje zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi i drugih podnesaka u smislu ostvarenja prava korisnika;
    – vođenje postupka posredovanja koji prethodi brakorazvodnoj parnici;
    – priprema, praćenje i podrška svjedoka za svjedočenje u predmetima ratnih zločina pred sudovima u BiH ( prije, u toku i nakon svjedočenja);

Udruženje “Snaga Žene” je akreditovano od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izdavanje uvjerenja o preživljenom seksualnom zlostavljanju i silovanju, u svrhu ostvarivanja statusa posebne kategorije civilne žrtve rata.