Rad na terenu

Rad na terenu se realizira periodično, ovisno o planiranim aktivnostima za svaki projekt pojedinačno. Stručni tim Snaga žene prateći plan realizacije i projektne zahtjeve organizira pojedinačne i grupne posjete korisnicima na svim projektnim lokacijama diljem BiH.