Misija

Udruženje “Snaga žene” je nevladino, vanstranačko Udruženje koje djeluje u interesu svih marginaliziranih grupa uključujući porodice u stanju socijalne potrebe i pruža psihološku, socijalnu, medicinsku, pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescentima i djeci (izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku, vjersku, političku i rasnu pripadnost. Udruženje radi na podizanju javne svijesti i zalaganju na lokalnom i kantonalnom nivou za bolje socijalne, medicinske, obrazovne, policijske, pravosudne i druge servise, koji će imati više osjećaja za ratnu i poslije-ratnu traumu i probleme nasilja nad ženama i djecom.

Vizija

Vizija Udruženja jeste djelovati na stvaranje uslova u kojima će interesi i prava svih marginaliziranih grupa, uključujući porodice u stanju socijalne potrebe, biti zaštićeni uz pružanje adekvatne psihološke, socijalne, medicinske, pedagoške i pravne pomoći.