Udruženje Snaga Žene

Udruženje svoje aktivnosti realizira u centru Snaga žene i na terenu

Naš tim

Snaga žene ima multidisciplinarni tim koji implementira procese rehabilitacije i oporavka, a čine ga: psiholozi, socijali radnici, socijalni pedagozi, ljekari, pravnici i ekonomisti.