Kulczyk Foundation

Fondacija Kulczyk

Podrška adolescentima i mladim ženama pogođenim transgeneracijskim prijenosom
traume i PTSP-om

Cilj projekta je pridonijeti poboljšanju kvalitete života mladih kroz mjere ličnog razvoja i promicanja socijalnih vještina, rada na društveno-političkom obrazovanju i međuetničkom pomirenju, kao i mjere stručnog osposobljavanja i uključivanja mladih u aktivnosti socijalne zadruge „Zelena mreža“ i rehabilitacijskog vrta Diana.