Aktivnosti za mlade

Edukativne radionice

Edukativne radionice (psihološke, socijalne, medicinske, pravne) imaju za cilj da kod korisnika razviju kompetencije – znanja, vještine i stavove koji odlikuju adolescente i mlade kao aktivne pripadnike zajednice u kojoj žive, a ujedno ih osnažuju za bolje poznavanje i izražavanje sebe i svog identiteta.