Aktivnosti za djecu

Radionice za predškolarce se provode grupno, svaki radni dan u trajanju od 90 minuta. Polaznici radionica su djeca predškolske dobi (3 – 6 godina), koja se pri samom formiranju grupa svrstavaju u vršnjačke skupine (mlađi i stariji predškolarci).

Program je namijenjen djeci predškolske dobikoja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Cilj programa radionica je da kroz igru i druženje s vršnjacima omogući djeci razvijanje socijalnih, emocionalnih, govornih, ali i kognitivnih vještina i jačanje samopouzdanja.

Sastavni dio rada s predškolarcima predstavlja i savjetovalište za roditelje. Cilj je jačanje i unaprjeđivanje roditeljskih kompetencija za prepoznavanje i primjenu pozitivnih odgojnih stilova, osamostaljivanje djeteta i njegovu socijalizaciju, prepoznavanje i uvažavanje djetetovih potreba, prepoznavanje značaja usaglašenosti roditelja u odgojnim postupcima kao i za kvalitetnije provođenje vremena s djetetom.

Individualni logopedski rad obuhvata detekciju, dijagnosticiranje i rad na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa, kao i prevenciju govorno – jezičnih poremećaja.

Aktivnosti

Udruženje svoje aktivnosti realizira u centru Snaga žene i na terenu

Rad na terenu se realizira periodično, ovisno o planiranim aktivnostima za svaki projekt pojedinačno. Stručni tim Snaga žene prateći plan realizacije i projektne zahtjeve organizira pojedinačne i grupne posjete korisnicima na svim projektnim lokacijama diljem BiH.