Programi i projekti

Udruženje svoje aktivnosti realizira u centru Snaga žene i na terenu

Prevencija rodno zasnovanog nasilja nad adolescenticama, mladim ženama i djecom
tokom pandemije COVID-19 kroz povećanu otpornost, promociju ekonomske neovisnosti
i podizanje svijesti.

Rodno zasnovano nasilje značajno se povećalo tijekom pandemije COVID-19. Cilj ovog projekta jeste upoznati mlade iz ciljnih grupa kako rodno zasnovano nasilje utiče na njihov život i socijalnu interakciju kako bi osnažili njihove lične kapacitete i sami pronašli izlaz iz nasilja.

Društveni model za multietničku, međugeneracijsku saradnju kroz proizvodnju i preradu ljekovitog bilja u Tuzli

Projekat je namijenjen unaprjeđenju profesionalizacije socijalne zadruge „Zelena mreža“ i njenom strukturalnom, ekonomskom i socijalnom osnaživanju kao neovisnoj organizaciji. Aktivnostima utemeljenim na okupacionoj terapiji u hortikulturi i poljprivredi, doprinosi i poboljšanju kvalitete života članica zadruge. Pored toga u okviru ovog projekta osmišljen je i koncept djevojačkog vrta koji će doprinijeti osnaživanju ličnosti marginaliziranih djevojaka i mladih žena i doprinijeti njihovoj profesionalnoj orijentaciji.

Strukturirani pristup rehabilitaciji žrtava

Sveobuhvatni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života preživjelih seksualog zlostavljanja povezanog s konfliktom i drugih oblika torture koristeći strukturirani pristup rehabilitaciji. Projekt obuhvata Tuzlu, Brčko, Srebrenicu, Bijeljinu, Zvornik, Maglaj, Zavidoviće, Mostar i Brod.

Aktivnosti:
1. Medicinska podrška – poboljšanje zdravstvenog statusa žrtava
2. Psihološka podrška – umanjenje psiholoških posljedica torture
3. Socijalna, uključujući aktivnosti ostvarivanja prihoda – poboljšanje socio-ekonomskog statusa žrtava
4. Pravna podrška – pomoć žrtvama u ostvarivanju njihovih prava

Podrška adolescentima i mladim ženama pogođenim transgeneracijskim prijenosom
traume i PTSP-om

Cilj projekta je pridonijeti poboljšanju kvalitete života mladih kroz mjere ličnog razvoja i promicanja socijalnih vještina, rada na društveno-političkom obrazovanju i međuetničkom pomirenju, kao i mjere stručnog osposobljavanja i uključivanja mladih u aktivnosti socijalne zadruge „Zelena mreža“ i rehabilitacijskog vrta Diana.