10

Podjela novogodišnjih paketića

Udruženje Snaga žene je u saradnji s humanitarnom organizacijom Merhamet Tuzla i kompanijom Telemach podijelilo 275 novogodišnjih paketića za djecu korisnike usluga udruženja Snaga žene u Tuzli, prognaničkim naseljima Višća i Ježevac, Goraždu i Srebrenici, gdje Snaga žene realizira svoje aktivnosti.

 

       

 

Pored novogodišnjih paketića za djecu, udruženje Snaga žene je u saradnji s Rotaract Clubom Tuzla 99 podijelilo 175 porodičnih novogodišnjih paketa stanovnicima prognaničkih naselja Višća i Ježevac te određenom broju porodica u Diviču i Tuzli koje su uključene u aktivnosti udruženja Snaga žene.