·         žene (raseljena lica i povratnice, žene srednje i starije dobi koje imaju problema izazvanih traumom),

·         žene žrtve porodičnog nasilja,

·         samohrane majke i njihova djeca,

·         civilne žrtve rata,

·         djeca i adolescenti,

·         djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta,

·         lica u stanju psihološke, pravne, socijalne i medicinske pomoći,

·         korisnici centara za socijalni rad,

·         štićenici Doma za nezbrinutu djecu,

·         nepotpune porodice u prognanstvu,

·         potencijalni bračni partneri,

·         budući roditelji i roditelji,

·         žrtve mobbinga i bullinga,

·         vladine institucije

·         međunarodne organizacije,

·         šira zajednica.