Podrška CRS projektu

Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara – REKONSTRUKCIJA KUĆA je novi program sa kojim je CRS započeo još 2001 godine. Implementacija programa je zasnovana na dugogodišnjem iskustvu u radu sa raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini, te rekonstrukciji njihovih kuća, uz prepoznavanje ne samo fizičkih, nego i psiholoških potreba raseljenih lica. Tim „Snaga žene“ pomaže u prevazilaženju problema vezanih za povratak u prijeratne zajednice, gdje je većina povratnika sada etnička manjina, tako što naše korisnice podržavamo u pokretanju aktivnosti kojima se stvaraju uslovi za sticanje prihoda, što pomaže izgradnji integriteta i stivaranju neovisnosti.

Uposleni iz udruženja „Snaga žene“ učestvuju u radu Komisije za odabir korisnika kuća za rekonstrukciju, surađuju sa općinskim i drugim predstavnicam različitih institucija kako bi se uspješno prevazišle ekonomske, pravne i ostale barijere koje često utiču na povratak. Kroz suradnju sa ostalim organizacijama u Mreži, a pod supervizijom CRS-a, Snaga žene tim sprovodi sljedeće aktivnosti:

    Socijalna podrška i blizak rad sa povratničkim porodicama (individualno i grupno psiho-savjetovanje, medicinski pregledi, pravna pomoć, ukoliko je potrebna Mobiliziranje relevantnog civilnog društva i vladinih institucija kako bi se osigurao puni pristup socijalnim uslugama i održiva reintegracija (uključuje aktivnosti zagovaranja, zastupanja, edukacije) Inicijative za započinjanje vlastitog biznisa (s ciljem ostvarenja vlatitith prihoda u povratničkim porodicama, što će povrtnicima osigurati povezanost sa zajednicama iz kojih dolaze sa zajednicama u koje se vraćaju.

Sponzor projekta: CRS