Aktivnosti

Udruženje svoje aktivnosti realizira u centru Snaga žene i na terenu

Psihološka podrška

  • Individualna psihološka podrška
    Snaga žene kontinuirano realizira individualne terapeutske sesije u kući Snaga žene, ali i kroz kućne posjete ženama s ciljem prevazilaženja simptoma posttraumatskog stresa, te smanjivanja mogućnosti i ublažavanja posljedica transgeneracijskog prenosa traume kod djece koja su rođena prije (uglavnom svjedoci silovanja majke) ili nakon traumatizacije. Rad psihologa se realizira kroz psihoterapijske tretmane osnaživanja individualnih kapaciteta, smanjenja stigmatizacije, uspostavljanja odnosa povjerenja u sebe i svijet oko sebe, podizanja razine svjesnosti i razumijevanja traume, ponovno uspostavljanje kontrole nad svojim sadašnjim životom, samopoštovanja i jačanje ličnih kompetencija razorenih traumatskim iskustvom/iskustvima.

 

  • Grupna psihološka podrška
    Snaga žene realizira grupni terapijski proces u okviru kojeg žene verbaliziraju svoju sadašnju situaciju i položaj koji danas imaju u društvu i porodici. Miješana multiproblematika vezana za psihičko i fizičko zdravlje, socijalni status i nezavidnu ekonomsku situaciju u kojoj žive ozbiljno narušava životnu dinamiku i pravi prepreke u normalnom funkcionisanju svih žrtava. Ciljevi grupnog terapijskog, odnosno rehabilitacionog procesa, koji je sam po sebi složen i kontinuiran, jesu jačanje socijalnih veza, solidarnost, antistigma proces, vraćanje samopoštovanja i samopouzdanja žrtve, ublažavanje duševne patnje, integrisanje traumatskog događaja u cjelokupno životno iskustvo, te nastojanje da žrtva zadobije kontrolu nad svojim životom. Kroz rad u grupi „Snaga žene“ izgrađuje interpersonalne veze i povjerenje između članica grupe, kao i interpersonalne veze i povjerenje između grupe i terapeuta, što je jedan od najvažnijih segmenata u grupnom terapeutskom radu. U atmosferi razumijevanja, povjerenja i empatije članice grupa su bile potaknute da verbalno izraze svoje osjećaje i opažanja i da razgovaraju o svojim strahovima, frustracijama, ljutnji i interpersonalnim problemima ovdje i sada kako bi definirale situacije koje su pokrenule tjeskobu. Članice su pokazale interesovanje za razgovor i druženje, kao i povjerenje i otvorenost da svoju traumatsku priču podijele s terapeutima, ali i s drugim članovima grupe. Zajednički problem, odnosno jednaka sudbina svih žrtava je na neki način povezala njihove živote, ali i približila probleme žrtava, osvjetlila njihovu težinu i kompleksnost bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost. Grupni rad i razmjena iskustava bez obzira na njihovu težinu djeluje ljekovito, te grupa u interakciji može članovima da pruži višestruku korist. Psihorehabilitacija predstavlja jedan od značajnih elemenata Tranzicijske pravde namijenjene žrtvama zlostavljanja i zarobljavanja.

Socijalna podrška

Snaga žene u okviru svojih aktivnosti nudi usluge socijalnog savjetovanja za civilne žrtve rata, žrtve ratne i post-ratne traume, te žrtve porodičnog nasilja, kao i domicilno stanovništvo, a odnosi se na rješavanje problema iz različitih domena socijalne problematike, kao što su:
• Zlostavljanje u porodici,
• Teška ekonomska situacijia
• Pomoć pri ostvarivanju različitih prava po osnovu
    – Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
    – Zakona o civilnim žrtvama rata,
• Pomoć pri ostvarivanju prava u vezi sticanja statusa žene civilne žrtverata
• Poremećeni bračni odnosi,
     – Medijacija u procesu prije pokretanja postupka za razvod braka
    – Starateljstvo nad djecom
• Pomoć pri prekvalifikaciji

Medicinska podrška

Snaga žene kontinuirano sprovodi individualno zdravstveno savjetovanje, medicinske preglede, te dodjelu odgovarajuće terapije prema simptomima i razvijenim bolestima u Tuzli, Regionu Srebrenica, Bratuncu, Brčkom, Varešu, Mostaru, Modriči, Goraždu, Bijeljini, Višegradu, Zvorniku i drugim mjestima u kojima djeluje.

Pored individualnog medicinskog savjetovanja, Udruženja „Snaga žene“ za grupe organizuje edukacije o zdravlju, kako ostati zdrav i sačuvati mentalno i fizičko zdravlje, prevencija infektivnih bolesti, hroničnih bolesti, praćenje i kontrola bolesti, kao i prevencija psihosomatskih bolesti specifično vezanih za traumu. Snaga žene kontinuirano prati aktualna dešavanja iz oblasti medicine, a i ona koja su karakteristična za naše kategorije korisnika, pa u skladu s tim i s potrebama pojedinaca i grupa organizira tematske medicinske radionice.

Pravna podrška

U okviru pravne podrške Udruženje “Snaga Žene” pruža usluge:
    – individualnog i grupnog pravnog savjetovanja iz domena različite pravne problematike kao što je zaštita od nasilja u porodici, porodično pravo, nasljedno pravo, ostvarivanje prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, socijalna zaštita, zaštita porodice sa djecom i civilne žrtve rata, zaštita prava svjedoka u krivičnim postupcima i dr.;
    – pisanje zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi i drugih podnesaka u smislu ostvarenja prava korisnika;
    – vođenje postupka posredovanja koji prethodi brakorazvodnoj parnici;
    – priprema, praćenje i podrška svjedoka za svjedočenje u predmetima ratnih zločina pred sudovima u BiH ( prije, u toku i nakon svjedočenja);

Udruženje “Snaga Žene” je akreditovano od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izdavanje uvjerenja o preživljenom seksualnom zlostavljanju i silovanju, u svrhu ostvarivanja statusa posebne kategorije civilne žrtve rata.

Ekonomska podrška

Ekonomsko osnaživanje je ključno za napredak društva, ali i oporavak pojedinca i porodice. Ovaj vid osnaživanja nastoji unaprijediti korištenje ličnih potencijala i lokalnih resursa s načelima održivog razvoja.

U okviru radno–okupacione terapije, uz primjenu holističkog pristupa, orijentiranog ka preživjelim i žrtvama, Snaga žene svojim korisnicama pruža i ekonomsku podršku. Taj vid podrške je značajan faktor ostvarivanja osnovnih ljudskih prava, koji direktno utiče na poboljšanje duševnog zdravlja naših korisnica.

Podrška ekonomskom osnaživanju uključuje:
    – pomoć u nabavci sjemena i sadnica, plastenika, poljoprivredne opreme i alata,
    – princip ekološke proizvodnje i certificiranje eko proizvoda,
    – istraživanje tržišta i načine plasiranja gotovih proizvoda naših korisnica,
    – poboljšanje ekonomske situacije vezano za uzgoj i prodaju proizvoda.

Edukativne radionice

Edukativne radionice (psihološke, socijalne, medicinske, pravne) imaju za cilj da kod korisnika razviju kompetencije – znanja, vještine i stavove koji odlikuju adolescente i mlade kao aktivne pripadnike zajednice u kojoj žive, a ujedno ih osnažuju za bolje poznavanje i izražavanje sebe i svog identiteta.

Kreativne radionice

Kreativne radionice obuhvataju tehnike kao što je dekupaž, crtanje/slikanje na staklu, izrada unikatnog nakita od fimo mase, izrada dekorativnih predmeta od papira (albumi, spomenari, cvijeće), izrada mozaika, oblikovanje gline i sl. Osnovna ideja vodilja je pružiti priliku djeci i mladima da učestvuju u različitim sadržajima s ciljem socijalizacije, jačanja vlastitih vještina i kompetencija, te promocija pozitivnih vrijednosti i kreativnog izražaja.

Art radionice

Pod vodstvom akademske umjetnice mladi upoznaju svijet crtačkih i slikarskih tehnika obrađujući različite teme: Kakve sve linije postoje, kako pravilno smjestiti kompoziciju u format, na koji način crtati po promatranju i kako sjenčati? Također, uče kako se dijele i miješaju boje, kakvi sve nanosi boje postoje i kako naslikati portret ili figuru, te uz ležerno druženje neprimijetno ulaze u svijet likovnih zakonitosti, od perspektive do ljudske figure!

Foto/video radionice

Fotografija je, kao i svaka druga umjetnička forma, interpretativi medij koji fotografu pruža čitav spektar mogućnosti za izražavanje svog ličnog pogleda na svijet oko sebe. Fotoradionice potiču kreativnost korisnika uporedo s formiranjem vizualno-likovnog kriterija u okruženju i razvijanje kreativno-kritičkog odnosa prema mediju fotografije.

Aktivnosti za djecu

Radionice za predškolarce se provode grupno, svaki radni dan u trajanju od 90 minuta. Polaznici radionica su djeca predškolske dobi (3 – 6 godina), koja se pri samom formiranju grupa svrstavaju u vršnjačke skupine (mlađi i stariji predškolarci).

Program je namijenjen djeci predškolske dobikoja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Cilj programa radionica je da kroz igru i druženje s vršnjacima omogući djeci razvijanje socijalnih, emocionalnih, govornih, ali i kognitivnih vještina i jačanje samopouzdanja.

Sastavni dio rada s predškolarcima predstavlja i savjetovalište za roditelje. Cilj je jačanje i unaprjeđivanje roditeljskih kompetencija za prepoznavanje i primjenu pozitivnih odgojnih stilova, osamostaljivanje djeteta i njegovu socijalizaciju, prepoznavanje i uvažavanje djetetovih potreba, prepoznavanje značaja usaglašenosti roditelja u odgojnim postupcima kao i za kvalitetnije provođenje vremena s djetetom.

Individualni logopedski rad obuhvata detekciju, dijagnosticiranje i rad na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa, kao i prevenciju govorno – jezičnih poremećaja.

Rad na terenu se realizira periodično, ovisno o planiranim aktivnostima za svaki projekt pojedinačno. Stručni tim Snaga žene prateći plan realizacije i projektne zahtjeve organizira pojedinačne i grupne posjete korisnicima na svim projektnim lokacijama diljem BiH.