Podrška djeci

Puni naziv projekta: "Psihosocijalna podrška djeci, adolescentima i mladima u izbjegličkim naseljima Ježevac i Višća"

Donator: SHL Fondacija (Schüler helfen Leben Foundation)

Trajanje projekta: 01.09. 2014. – 31.08.2016. godine

Projekat se odnosi na model psihološko-pedagoškog rada sa djecom predškolske dobi, adlescentima i mladima iz prognaničkih naselja Ježevac i Višća. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i razvoj novih mogućnosti, te osiguravanje visoko kvalitetne i fokusirane podrške za djecu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima kroz pružanje adekvatne podrške psiho-fizičkom razvoju ciljne grupe, kao i umanjenje broja društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kako bi se doprinijelo razvoju zdravog društva u cijelini.