Psihosoc. rehabilitacija

Puni naziv projekta: "Psihosocijalna rehabilitacija i ekonomska podrška ženama u BiH"

Donator: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ -Federalno Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj)

Trajanje projekta: 01.05.2014. – 31.07.2015. godine

Projekat bi trebao osnažiti ciljnu grupu, kako bi zarađivali za život sami i kako bi im se omogućila potrebna psihosocijalna i medicinska podrška koja im je potrebna kako bi imali zdravstvenu i psihičku stabilnost. Važan fokus je stavljen na paralelan rad psihosocijalnih i medicinskih aktivnosti sa aktivnostima koji će donositi prihode kao i uporednog rada sa zenama bošnjakinjama, hrvaticama i srpkinjama. Projekat umrežava udruženja različitih grupa gdje se daje istovremena podrška svim žrtvama i pridonosi se pomirenju. Projekat rehabilitacije teško traumatiziranih žena u BiH se oslanja na tri stuba:

  1. Ekonomsko jačanje kroz mjere koje obezbjeđuju prihode. Cilj planiranih aktivnosti je da se žene zajedno sa njihovim porodicama motivišu da postanu mali poljoprivredni proizvođači odgovarajući njihovim kapacitetima, a profit da koriste za životne potrebe. Koncentracija je stavljena na proizvodnju ljekovitog bilja, bilja, povrća i voća. Očekuje se da kroz ekonomske aktivnosti žena se poboljša njihov status u zajednici kako bi se na taj način prevazišla marginalizacija i stigmatizacija.
  2. Psihosocijalna ponuda (psihoterapija, socijalna anamneza i savjetovanje) osnovna medicinska podrška kroz kontinuirane medicinske pretrage, davanje lijekova i informisanje o zdravlju.
  3. Pravno savjetovanje i rad na lobiranju.