Podrška za žene i djevojke

Puni naziv projekta: „Podrška za žene i djevojke koje su preživjele seksualno i neseksualno nasilje“

Donator: Auswärtiges Amt (AA – ministarstvo vanjskih poslova Njemačke)

Trajanje projekta: 01.02.2013-31.12.2013.

Svrha projekta je pružanje podrške ženama, djevojkama, djeci i adolescentima, bez obzira na njihovu teritorijalnu, vjersku, političku i drugu pripadnost. Cilj projekta je pomirenje, njihova reintegracija, osposobljavanje, prevazilaženje konflikata, promovisanje nenasilne komunikacije, tolerancije i pomirenja, a sve kroz slijedeće osnovne servise: medicinsko i psihološko savjetovanje na lokacijama: Ježevac, Višća i Karaula; priprema i praćenje porodica pri povratku iz izbjegličkih naselja u Tuzlanskom kantonu u njihove domove u regiji Srebrenica i Bratunac kroz socijalno, medicinsko i psihoterapijsko savjetovanje; podrška pri pomirenju sa stanovništvom srpske nacionalnosti i drugim manjinama; briga za povratnice u stresnim situacijama (procesi svjedočenja u okviru suđenja za ratne zločine); pomoć pri rješavanju konflikata u porodici; preventivne mjere i senzibilizacija stanovništva na temu nasilje nad ženama, ovisnost o drogama i trafiking; saradnja za zajednički rad sa Ministarstvima, nevladinim organizacijama i drugim institucijama.