Podrška ugroženim II

Puni naziv projekta: “Podrška ugroženim grupama II”

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije

Trajanje projekta: 01.11.2011. – 31.10. 2014. godine

Opći ciljprojekta je usredotočen na unaprjeđenje opšteg psihosocijalnog, zdravstvenog i ekonomskog statusa visoko traumatiziranih kategorija populacije u ciljnom regionu – Srebrenica i Potočari.

Pored navedenog, projekat ima za cilj i osnaživanje mehanizama za uspješnu reintegraciju i mir u regiji, smanjenje siromaštva, kao i pomoć u sprovedbi svih stubova tranzicijske pravde u BiH. Projekat, osim psihoterapijskog učinka, ima elemente poljoprivredne proizvodnje koji potiču ekonomsku održivost i poboljšanje ekonomske situacije pojedinaca i regije u cjelini.

Također, projekat treba da u značajnoj mjeri utječe na očuvanje ekološki zdrave životne sredine. Poljoprivreda po ekološkim uzusima ne podrazumijeva samo proizvodnju zdrave hrane, nego i da se zadrži plodnost i karakteristike tla, nauče ekološke osnove zbrinjavanja otpada, poveća upotreba prirodnih gnojiva i tako smanji zagađenje okoliša, zadrži postignuti nivo proizvodnje i poboljša zdravlje i život ljudi.

Osnovni princip ekološke proizvodnje je da sačuva prirodu od hemikalija, teškog otpada i genetski modificiranih organizama, sa stalnim razumijevanjem prirodnih procesa i drugih principa opisanih u zakonskim regulativama da bi se sačuvali prirodni izvori i balansi. Regija Bosne i Hercegovine još uvijek ima nezagađeno tlo koje odgovara uslovima za eko poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, a ova prednost će se koristiti kao korak naprijed prema oklolišnoj održivosti.