MWB - „Od žene do žene

Donator - MWB, TPF, Ambasada Kraljevine Holandije

Trajanje projekta - 2013.-2014.

Glavni cilj projekta  jeste ugraditi strukturirano korištenje muzike u programe Snaga Žene za žene žrtve rata i rodno zasnovanog nasilja, kao terapeutsko sredstvo.

Muzikoterapija je razvijena u zapadnim društvima kao vrijedan dodatak rasponu terapijskih pristupa osobama s psihološkim, fizičkim i emocionalnim poremećajima. Nedavna istraživanja pokazuju da muzika ima jedinstven i neiskorišten potencijal za smanjenje straha i agresije, da pomaže u vraćanju poremećenog ritma i metaboličkih procesa, pa čak i doprinosi u ozdravljenju od fizičkih bolesti.

U bosanskoj kulturnoj tradiciji, muzika je uvijek bila primarno sredstvo izražavanja, bitan element u društvenim djelatnostima, i važno sredstvo prenošenja povijesti i dijeljenja na dubokoj emocionalnoj razini.

MwB provodi uspješne muzičke projekte za djecu, kao i performanse i projekte razmjene s BiH muzičarima (od 1999 do danas). Tokom pilot projekata koji je SZ implementirala zajedno s MwB, uvidjeli smo da se mnogi bosanski muzičari žele primjeniti svoje talente kako bi podržali procese ozdravljenja i pomirenja u njihovoj regiji, ali nemaju svi vještine potrebne za muzikoterapiju. Isto tako, lokalne organizacije, kao što je i sama SZ nemaju uvijek pristup, ili iskustvo s korištenjem umjetnosti i novih medija za promicanje svog rada.

Od žene do žene se  gradi na čvrstom temelju saradnje između Snaga Žene i Muzičara bez granica. Partneri su implementirali dva uspješna pilot projekta i obje organizacije su uvjerene da se muzika savršeno uklapa u kreativni i suosjećajan pristup i misiji Snaga Žene, a istovremeno nudi kreativne nove pristupe samoodrživosti.

Nastali specifični ciljevi  projekta su:

 
  • Izgraditi kapacitete na umjetničkom nivou:
    • Educirati lokalne profesionalne muzičare u zajednici - osnovna terapijska upotreba umjetnosti;
    • Formirati hor od žena žrtava i drugih ženskih amaterskih pjevača;