Od žene do žene

CILJEVI PROJEKTA

Sveobuhvatni cilj je promovirati i zaštititi ljudska prava žena i poboljšati poziciju žena u društvu u regiji Srebrenica, Potočari i Bratunac, tako što će se:

 1. obezbjediti neophodna psihosocijalna, medicinska i ekonomska podrška ovim ranjivim grupama
 2. sarađivati sa nadležnim lokalnim institucijama kojima će se pružiti izgradnja kapaciteta; okrugli sto na početku i krajem projekta,
 3. ispitati potreba, izvodivost i održivost izgradnje kuće – vlastitog prostora Snage žene u ovom regionu (studija).

CILJNA GRUPA

Aktivnosti projekta su fokusirane na rad sa ženama. Većina njih su ratom teško traumatizirane žene koje moraju finansijski pomoći svojim porodicama. Mnoge od ovih žena su korisnice grupa za psihosocijalnu pomoć i savjetovanje, uključene su u projekat „Cvijetna dolina“ i osnažene su da poduzmu potrebne korake i poboljšaju svoju situaciju. Dob korisnika varira od 18 do 70 godina starosti.

Direktni korisnici ovog projekta su:

 • 250 žena iz regije Srebrenice, Potočari i Bratunac kao članica postojećih grupa
 • dodatni broj žena ili grupa žena iz različitih regija koje se žele priključiti grupama
 • nadležne lokalne institucije i njihovi predstavnici: Opština, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja Srebrenica, osnovne i srednje škole i druge NVO koje djeluju na području Srebrenice, Potočara i Bratunca

Broj indirektnih korisnika koji će biti obuhvaćeni projektom bi mogao biti 1000, ako se uzmu u obzir članovi porodica, starije osobe i djeca, a od konkretnog rada koji bi popravio psihosocijalnu i ekonomsku situaciju u regiji korist bi imala i cijela zajednica.

Grupa žena iz obje nacionalne skupine koje su ciljana grupa ovog prijedloga projekta nije homogena grupa već je čine različite grupe sa različitim problemima i potrebama:

 • Udovice, koje upravljaju svojim domaćinstvom i suočavaju se sa društvenim predrasudama kada preuzimaju na sebe tradicionalno muške poslove, potrebna im je podrška u slamanju tog tradicionalnog gender stereotipa, a zbog ratnih dejstava većini njih je uskraćeno osnovno ljudsko pravo da budu supruge i majke.
 • Starije žene, koje su tokom svog života pretrpjele različite oblike nasilja i koje se suočavaju sa patrihjahlanih običajima, potrebna im je podrška u prepoznavanju njihovih prava, kao i traume nastale njihovim kršenjem.
 • Mlade žene i djevojke, posebno one bez obrazovanja, kojima je potrebna podrška u njihovom oslobađanju od patrijahalnih društvenih stavova kako ne bi prihvatile tradicionalnu ulogu žene nego baš suprotno, aktivno sudjelovale u društvu i obrazovale se za zanimanja koja one žele.
 • Žene traumatizirane ratom i post-ratnom tranzicijom koje je potrebno podržati u njihovom oporavku od traume i djelovati na području tranzicijske pravde i pomirenja.

Njihov zajednički problem je trauma koja dovodi do izolacije i otuđenja koje je uzrokovano i post-ratnom tranzicijom. Zbog ovih razloga one nisu u stanju da učestvuju u javnom i političkom životu gdje se donose važne odluke za razvoj njihove regije. Potrebno ih je osnažiti kako bi „čule jedna drugu“, odnosno akceptirale probleme obje nacionalne grupe, te kroz to dobile razgovjetniji “glas” u društvu, a ujedno proširile svoje kontakte i socijalnu mrežu.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 1. Pružanje psihosocijalne, medicinske i pravne pomoći, te ekonomske podrške,
 2. Izgradnja kapaciteta (korisnika i) nadležnih lokalnih institucija kao što su Opština, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja Srebrenica, Osnovne i srednje škole putem niza radionica, te putem okruglog stola na početku i kraju projekta.
 3. Izrada studije izvodljivosti o potrebi, i održivosti kuće, odnosno prostora za obavljanje aktivnosti NVO Snaga Žene.
 4. Dodatne aktivnosti podrške,
 5. Praćenje projekta