San za budućnost

Donator: Transpetrol Fondacija, Rotary Club i sTos – Holandija

a) Svrha projekta
 
Svrha projekta “San za budućnost” za tinejdžere i mlade ljude iz izbjegličkih naselja i povratničkih zajednica jeste da se postigne optimalan nivo funkcioniranja sa svrhom bolje integracije u životnu zajednicu, ličnog razvoja i poboljšanja socio-ekonomske situacije raseljenih lica i povratnika, tako što će im biti pružena jednaka prilika za obrazovanje, započinjanje vlastitog biznisa i njihove materijalne neovisnosti.
 
Ovi ciljevi će biti postignuti putem:
  • Uspostavljanja razložno stabilnog uzorka života,
  • Umanjivanja efekata traume,
  • Razvojem učeničkih kapaciteta da se nose sa svakodnevnim životnim zbivanjima,
  • Izgradnjom i radom na njihovim zanatskim i ostalim vještinama,
  • Obezbjeđivanjem okruženja koje će pružati podršku njihovom ličnom razvoju i uspostavljanju neovisnosti

b) Korisnici

  • Visoko traumatizirani tinejdžeri i mladi ljudi koji su, usprkos traumi, visoko motivirani da promjene sopstvene živote i preuzmu odgovornost za sopstvenu budućnost.
  • Svi korisnici projekta moraju imati završenu osnovnu školu
  • Grupe moraju biti miješane, sastavljene od, koliko je to moguće, jednakog broja muških i ženskih članova, po mogućnosti različitih nacionalnosti
  • Prioritet će imati učenici iz izbjegličkih naselja i povratničkih zajednica koji žive u teškim socio-ekonomskim uslovima