Cvjetne bašte

Cvjetne bašte i plastenička proizvodnja poboljšavaju reintegraciju u region Srebrenice.

Svrha projekta jeste da se započnu aktivnosti kroz koje bi se izgradio cvjetni centar koji će generirati prihode za korisnice Snaga žene projekata u Srebrenici kako bi na taj način korisnice mogle maksimalno profitirati kroz ovaj vid poljoprivredne proizvodnje, te kako bi u isto vrijeme dobile adekvatan psihološki tretman kroz radnu terapiju cvijećem.

Snaga Žene je za potrebe svojih korisnika izvršila nabavku 10 plastenika kao dio okupacionie terapije u kojoj je cvjetna terpija inkorporirana u plasteničku proizvodnju povrća i psihološki program.