• žene (raseljena lica i povratnice, žene srednje i starije dobi koje imaju problema izazvanih traumom),
 • žene žrtve porodičnog nasilja,
 • samohrane majke i njihova djeca,
 • civilne žrtve rata,
 • djeca i adolescenti,
 • djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta,
 • lica u stanju psihološke, pravne, socijalne i medicinske pomoći,
 • korisnici centara za socijalni rad,
 • štićenici Doma za nezbrinutu djecu,
 • nepotpune porodice u prognanstvu,
 • potencijalni bračni partneri,
 • budući roditelji i roditelji,
 • žrtve mobbinga i bullinga,
 • vladine institucije
 • međunarodne organizacije,
 • šira zajednica.

Pomozite naš rad