Udruženje "Snaga žene" osnovano je 1999. godine na inicijativu grupe žena i djeluje na području Tuzlanskog kantona, Istočne Republike Srpske, kao i u drugim krajevima BiH.

Snaga Žene” pruža psihološku, socijalnu, medicinsku, pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci (izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.

“Snaga Žene” podržava svoje klijentice u uspostavljanju psihološke ravnoteže, ojačavanju porodičnih veza, te u njihovim nastojanjima da se što bolje uklope u svakodnevna društvena zbivanja.

Kroz rad u mrežama “Snaga Žene” radi na podizanju javne svijesti i zalaganju na lokalnom i kantonalnom nivou za bolje socijalne, obrazovne, policijske, pravosudne, medicinske i socijalne servise, koji će imati više osjećaja za ratnu i poslije-ratnu traumu, te probleme nasilja nad ženama i djecom.

Pomozite naš rad

Misija Udruženja

Udruženje “Snaga žene” je nevladino, vanstranačko Udruženje koje djeluje u interesu svih marginaliziranih grupa uključujući porodice u stanju socijalne potrebe i pruža psihološku, socijalnu, medicinsku, pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescentima i djeci (izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku, vjersku, političku i rasnu pripadnost. Udruženje radi na podizanju javne svijesti i zalaganju na lokalnom i kantonalnom nivou za bolje socijalne, medicinske, obrazovne, policijske, pravosudne i druge servise, koji će imati više osjećaja za ratnu i poslije-ratnu traumu i probleme nasilja nad ženama i djecom.

Vizija Udruženja

Vizija Udruženja jeste djelovati na stvaranje uslova u kojima će interesi i prava svih marginaliziranih grupa, uključujući porodice u stanju socijalne potrebe, biti zaštićeni uz pružanje adekvatne psihološke, socijalne, medicinske, pedagoške i pravne pomoći.