“Snaga žene” u Srebrenici DESET GODINA POSLIJE

Udruženje “Snaga žene” od početka djelovanja pruža pomoć ugroženim kategorijama stanovništva u svim aspektima života. Pomoć je uglavnom fokusirana na psihosocijalnu, medicinsku, pravnu i ekonomsku podršku, a omogućena je raznim korisničkim grupama, prvenstveno ženama s naglaskom na udovička domaćinstva sa ili bez djece, te djeci i starijim osobama u izbjegličkim naseljima i mjestima povratka, ugroženoj populaciji u povratničkim područjima (domicilna i ostala populacija), civilnim žrtvama nasilja, ženama žrtvma seksualnog nasilja i ratnog silovanja, potencijalnim žrtvama trgovine ljudima u izbjegličkim naseljima i ostalim grupama kojima je potrebna medicinska ili psihosocijalna podrška.

“Snaga žene” ima jedinstven, kontekstualno orijentiran i holistički pristup traumi i izlječenju žena Srebrenice. To podrazumijeva približavanje vlastitoj traumi, sagledavanje ličnih problema, ali i razumijevanje i empatiju za druge žrtve i preživjele bez obzira kojoj etničkoj, nacionalnoj ili vjerskoj grupi pripadali. Snaga žene je uložila napore da razvije specifičan, iskustveni model rehabilitacije i oporavka traumatiziranih osoba. Multidimenzionalni model „Snaga žene“ jednostavno ulazi u okvire ekološke rehabilitacije odnosno ekološkog modela oporavka. Iskustveni pristup vidi ekološki model kao pet organiziranih potreba neophodnih za funkcioniranje na individualnom, porodičnom i društvenom nivou.

Čitano 228 puta